Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Новини

Информациoнен ден за процедура BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2

Файловете са качени на 7 юни 2024 г.

 

Екипът на СНД-БАН организира информациoнен ден за процедура BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.017 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии -2 в изпълнение на инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Информационен ден ще се проведе на 06 юни 2024 г. от 10:00 до 12:00 ч. с използване на електронна платформа.

По време на срещата ще се предоставят разяснения относно начина и условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи и др.

Поканват се заинтересованите изследователи и потенциални кандидати да вземат участие в информационния ден.

Invitation to a scheduled Zoom meeting:
Time: Jun 6, 2024 10:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83331058213?pwd=eiB1eUOF7UkqNqfhx0MjaWzZfrZu2O.1
Meeting ID: 833 3105 8213
Passcode: 494490

Новината е качена на 31 май 2024 г.

 

Презентация за процедура BG-RRP-2.015 Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи

Файлът е качен на 15 май 2024 г.

 

Екипът на СНД-БАН организира информацинен ден за процедура BG-RRP-2.015 Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационен ден за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.015 Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи в изпълнение на инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Информационният ден ще се проведе онлайн на 09 май 2024 г. от 11:00 до 12:30 ч. в платформа Zoom.

Neli Koseva is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Time: May 9, 2024 11:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81173193872?pwd=HcXbDDrd4MzZdmINbQ5Wl2s4PtGYmu.1
Meeting ID: 811 7319 3872
Passcode: 343537

По време на срещата ще се предоставят разяснения относно начина и условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи, както и относно попълването на формуляра на проектното предложение в ИСУН.

Поканват се заинтересованите изследователи и потенциални кандидати да вземат участие в информационния ден.

Новината е качена на 7 май 2024 г.

 

Презентация за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Файлът е качен на 15 февруари 2024 г.

 

Екипът на СНД-БАН организира информационен ден за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии в изпълнение на инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Информационният ден ще се проведе онлайн на 31 януари 2024 г. от 15:00 до 16:30 ч. в платформа Zoom.

А scheduled Zoom meeting.
Time: Jan 31, 2024 15:00 Sofia
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/4924726056?pwd=bHNTWi9nUW9rSmE2ZFNJUDNMTldwUT09
Meeting ID: 492 472 6056
Passcode: 070566

По време на срещата ще се предоставят разяснения относно начина и условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи, както и относно попълването на формуляра на проектното предложение в ИСУН.

Поканват се заинтересованите изследователи и потенциални кандидати да вземат участие в информационния ден.

Новината е качена на 26 януари 2024 г.

 

Срокът за подаване на проектни предложения по процедура BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии СЕ УДЪЛЖАВА до 17:30 часа на 7.12.2023 г.

Файлът е качен на 6 декември 2023 г.

 

Презентация от втори информационен ден за процедура BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии чрез подбор на проектни предложения

Файлът е качен на 3 ноември 2023 г.

 

Втори информационен ден за процедура BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии чрез подбор на проектни предложения

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира втори информационен ден във връзка с обявената процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии в изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Информационният ден ще се проведе онлайн на 27 октомври 2023 г. от 10:00 в платформа Zoom.

Връзка за участие:
А scheduled Zoom meeting.
Time: Oct 27, 2023 10:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89062203688?pwd=WmxoAfzSOSa21NUMX3g1tckS8NYrrl.1
Meeting ID: 890 6220 3688
Passcode: 238576

По време на срещата ще се предоставят разяснения относно попълването на формуляра на проектното предложение в ИСУН, както и ще бъде отговаряно на въпроси, отнасящи се до начина и условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи и др.

Поканват се заинтересованите изследователи и потенциални кандидати да вземат участие в информационния ден.

Новината е качена на 23 октомври 2023 г.

 

Първи информационен ден за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии

Информационният ден за процедурата за подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии се проведе на 06 октомври 2023 г. от 11:00 в заседателната зала на Института по механика (Научен комплекс „4-ти километър“, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, етаж 5). На срещата присъстваха над 70 представители на научни звена на БАН, както и експерти от Единния център за иновации на БАН. След представяне на процедурата (линк към презентацията), отворена за кандидатстване от 05.10.2023 г., членовете на Структурата за наблюдение и докладване отговориха на зададените въпроси.

Обявено бе, че ще бъде организиран втори информационен ден след 23 октомври 2023 г., като съобщение за това ще бъде публикувано своевременно.

Процедура BG-RRP-2.011 е в изпълнение на инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новината е качена на 12 октомври 2023 г.

 

Екипът на СНД-БАН организира информацинни дни за процедура BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.011 Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии в изпълнение на инвестиция C2.I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Първият информационен ден ще се проведе на 06 октомври 2023 г. от 11:00 до 12:30 ч. в заседателната зала на Института по механика (Научен комплекс „4-ти километър“, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, етаж 5).

По време на срещата ще се предоставят разяснения относно начина и условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи и др.

Поканват се заинтересованите изследователи и потенциални кандидати да вземат участие в информационния ден.

Новината е качена на 5 октомври 2023 г.


Начало