БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ


НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент „Научни изследвания и иновации“

Инвестиция C2I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии


Обща информация | Инвестиция C2I2 | Национален план

Нормативна уредба на ЕС и регламенти

Национално законодателство

Процедури чрез подбор на предложения * 23.05.2024 г.

Процедури чрез директно предоставяне
на конкретни крайни получатели

Обяви и конкурси

Новини * 15.05.2024 г.

Антикорупционни процедури

Сигнали за нередности

Контакти


© Българска академия на науките | pvu.bas.bg | Последна промяна: 23.05.2024 г.